Kumain ng musk

At kung sino man ang makakakita na kumain siya ng musk, itatabi niya ang kanyang pera para sa kanyang pamilya, at sinabing kakainin niya ang hindi nakuha na pera .