Mangangaral at basa

Si Abu Saeed, ang mangangaral ng basang bayan, ay nagsabi ng estado ng isang ganap na bayan, at kung sino man ang makakakita na kumakain siya ng basa sa isang oras maliban sa kanyang oras ay isang lunas para sa Makapangyarihang nagsasabi, ~ Pinababa ka niya ng puno ng isang petsa ng palma ” taludtod, kaya’t kinain ko ito nang wala ang kanyang oras, at gumaling ako, kalooban ng Diyos .