Ibn Sirin at Capricorn

At sinumang makakakita ng palatandaan ng Capricorn, magkakaroon siya ng kaluwalhatian at estado, matugunan ang kanyang mga pangangailangan, at mahal siya ng mga tao .