Pagbibigay kahulugan ng kampanilya

At ang kampanilya ay binibigyang kahulugan bilang isang hipokrito, isang sinungaling, na sa kaniya ay walang mabuti .