Jaber Maghribi at isip

Sinabi ni Jaber al-Maghribi isang pangitain ng pag-iisip at ang kaluluwa ay binibigyang kahulugan ng ama at ina, mayroon man sila o wala, at kung sino man ang makakakita ng isang bagay sa kanila, nakikita niya ang isa sa kanyang mga magulang .