Tamaan ang bola

Ang pagpindot sa bola ay binibigyang kahulugan bilang isang hari, at ang sinumang makakakita na siya ay tumatama sa bola at naging hari, pagkatapos ay nalupig niya ang kanyang mga kaaway, at kung siya ay isang mas karaniwang tao, siya ay nakikipag-away sa isang tao at ang karamihan ay nagwagi at maaaring makipagtalo sa iba at makarinig ng malalaswang salita .