Mga Hazelnut

Tungkol sa mga hazelnut, sinabi ni Ibn Sirin: Ang puso ng mga hazelnut ay pera at benepisyo .