Dinala niya ang laman ng aking lolo

At kung sino man ang nakakita na nagdala siya ng karne ng aking lolo, kumuha siya ng pera .