Naaakit nito ang isang barko mula sa lupa patungong dagat

At sinumang makakakita na siya ay kumukuha ng isang barko mula sa lupa patungong dagat, siya ay kabilang sa kanyang lihim sa hari at makalapit sa kanya .