Namatay siya at natupad ang mga kondisyon ng kamatayan

At sinumang makakakita na siya ay namatay at natupad ang mga kondisyon ng kamatayan, ang kanyang makamundong buhay ay masisira .