Nag-uukit siya sa kahoy

At sinumang makakakita na siya ay naghuhukay sa kahoy, pagkatapos ay sumubok siya ng isang bagay sa isang hipokrito, at ang dami niyaon ay kasing dami ng kayang maghukay .