Lumalawak ang bahay

At kung nakita niya na nagpapalawak siya ng isang bahay, siya ay maulap at winawasak ang bahay ng Grand Imam, isang putol sa bibig ng mga Muslim, at ang bahay ay nawasak sa anumang paraan, ang tunog ng isang sael .