Pumasok siya sa isang hindi kilalang bahay

Sinabi ni Daniel na ang sinumang nakakita na siya ay pumasok sa isang hindi kilalang bahay at hindi alam ang mga naninirahan dito, at nakita ang mga patay na tao dito, ipinapahiwatig nito na ito ang tirahan ng Kabilang Buhay, at ang naninirahan dito ay nagpapahiwatig na ang kanyang buhay ay nalalapit na .