Isang kilalang tao ang namatay sa pagluluksa para sa kanya

At sinumang makakakita na ang isang kilalang tao ay namatay habang siya ay nagdadalamhati para sa kanya at inihayag ang tungkol doon, kung gayon isang kalamidad ang mangyayari sa kanilang dalawa .