Patay ang imam

At sinumang mag-isip na ang imam ay namatay, kung gayon ang bansang iyon ay nahuhulog sa katiwalian, at marahil ay mapahamak .