Dinala niya ang mga patay sa chapel

At sinumang makakakita na nagdadala siya ng isang patay sa chapel, siya ay magbubunga ng mabuti para sa isang tiwaling tao .