Buhay siya namatay at pagkatapos siya ay nabuhay

At sinumang makakakita na siya ay buhay ay namatay at pagkatapos ay nabuhay, pagkatapos ay siya ay tumalikod, tayo ay nagsisilong sa Diyos mula doon. At sinabi na ang sinumang nakakita na ang imam ay namatay, ang katiwalian ay nangyayari sa relihiyon ng tagakita .