Ang mga nanggagaling na kamelyo

At sinumang makakakita na nag-aalaga siya ng maraming mga kamelyo at siya ang kanyang pag-aari, pagkatapos ay naganap ang pangangalaga at ipinatupad ang isang utos, at sinabi na tumatakbo ang kamelyo, at kung mayroon itong isang pangkatin, ipinapahiwatig nito na ang isang bata ay ipinanganak sa kanyang asawa, ang pagtaas ng kanyang pera, at ang pagkamit ng kanyang pagnanasa .