Nakasuot ng dalawang limitadong tsinelas

Sinumang makakakita na siya ay nagsusuot ng dalawang scarf, pagkatapos ay naglalakad kasama sila sa kalsada na balak, pagkatapos ay naglalakbay siya, at kung ang isang bagay sa kanila ay naputol o mahina, kung gayon ay nananatili siya sa kanyang paglalakbay na may kasiyahan ng kanyang kaluluwa .