Sumakay sa isang paglalakbay sa Shahba

At sinumang makakakita na sumakay siya sa isang malungkot na paglalakbay, kung gayon siya ay naglalakbay at naghihirap nang mabuti, at kung ito ay hubad, siya ang kaaway ng tagumpay .