Jafar Al-Sadiq at ang nag-iisa

Sinabi ni Jaafar Al-Sadiq na ang isinusuot niya sa isang lalaki mula sa isang zarmouza, isang tribo, isang zeon, isang sapatos, o isang tasuma, o ilan sa mga nagpapahayag ay nagsabi kung sino ang nakakita na siya ay naglalakad sa isang dilaw na solong, pagkatapos ay binigyan niya ng kahulugan ang pagpapala at kasiyahan para sa kung ano ang nabanggit sa Hadith at ito ay tama : Ang nagsusuot ng dilaw na solong ay nasa pool at kasiyahan pa rin . Mayroon din siyang katibayan para sa sinasabi ng Makapangyarihang Diyos, maliwanag na kulay dilaw na nakalulugod sa mga nakakakita .