Ang pigment ay hindi pa nasuspinde

At sinumang makakakita na mayroon siyang pigment at hindi suspindihin ang pigment, pagkatapos ay tinatakpan niya mula sa kanyang kondisyon ang alam ng mga tao .