Moisturize at masira ang halaman

Si Abu Sa`id, ang mangangaral, ay nagsabi: ~Binasa nila ito at pinatuyo ito ng pera, sa kasiyahan,~ at sinabi na ang iilan ay binigyang kahulugan upang makuha ang pangalan nito, at marahil ito ay nagpapahiwatig ng isang mabuting bagay .