Moroccan at gabi

Sinabi ni Jabir al-Maghribi : Sinuman ang makakakita sa gabi bilang isang maliwanag na araw at ang araw ay sumisikat, pagkatapos ay ipinahiwatig niya ang kabutihan, pakinabang, at pagkakamit ng hinahangad, at kung sino man ang makakakita ng iba, kung gayon ang kanyang ekspresyon ay naiiba mula rito .