Nag-away ang dalawang buwan

At ang sinumang makakakita ng dalawang buong buwan bilang labanan ay nagpapahiwatig ng pakikipaglaban sa dalawang hari, kahit na hindi sila buo, ay nagpapahiwatig ng pakikipaglaban sa dalawa sa mga nasa tabi ng hari .