Paghati ng buwan

At sinumang nakakita na ang buwan ay nahati sa kalahati ay nagpapahiwatig ng pagkawasak ng hari, o isa sa mga nabanggit . At sinumang nakakita na sumali sila pagkatapos ng paghati, ay nagpapahiwatig na ang mga tao ay nagreklamo tungkol sa kanya at humingi ng hustisya, at ang ilan sa kanila ay nagsabing ang kanyang asawa ay nagkasakit .