Starling feathers

At sinumang makakakita ng anuman sa kanyang mga balahibo o laman, pagkatapos ay maiugnay siya sa isang bagay na tulad nito. Sinabing ang pangitain ng maraming mga starling ay isang pangkat na walang relihiyon o tipan .