Pigeon Nut

At kung sino man ang makakakita na nakakakita siya ng isang kalapati na may mga hazelnut, sinisiraan niya ang isang babae .)