Bumili si Hopscotch

At kung sino man ang makakakita na bumili siya ng isang pantakip, bibili siya ng isang dalaga at manganganak ng isang batang babae, at ang kanyang karne ay may bagong damit .