Mga tanso

Ang mga tanin ay pera na lumalaki sa isang panaginip .