Ninakaw ng Barzah niya

At sinumang nakakita na ninakaw si Barzouneh, hiwalayan niya ang kanyang asawa .