Taasan ang tubig sa oras nito

Sinabi ni Jaber al-Maghribi na ang tubig ay dapat dagdagan sa oras sa bawat mabuting lupain, at ang pagbawas nito ay kaligtasan para sa publiko, sapagkat sinabi ng Makapangyarihang Diyos , ~ Sinabi na, O lupain, lunukin mo ang iyong tubig .~