porter

Atal, ang kanyang pangitain sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na magdadala siya ng mga kasalanan at pasanin . At ang kanyang pangitain para sa pasyente ay kagalingan at kaligtasan .