Isang aksidente na tulad niya sa paggising ng buhay

At kung sino man ang makakakita na kinamumuhian niya ang isang aksidente na tulad niya habang gising, walang mabuti rito .