Ang mga banig sa mosque ay maaaring i-cut at sunugin

At sinumang makakakita na ang mga banig ng mosque ay pinutol at pinalaya, kung gayon ang kanyang pamilya ay nabulok pagkatapos ng kabutihan nito .