Sinaktan niya siya ng isang espada

Kung ang kinakailangan na ito ay nagpapahiwatig na kung nakita niya ang isang tao na sinaktan siya ng isang tabak, pagkatapos ay binigyang-kahulugan niya na masasaktan siya sa mga salita, at ang dami nito ay kasing dami ng naputol sa kanya at sinabi na siya na nakakita na ginaya niya apat na espada ang ikakasal sa apat na asawa .