Iguhit ang kanyang tabak mula sa kanyang sakob

At sinumang makakakita na iginuhit niya ang kanyang tabak mula sa takip nito at kumikislap sa kanyang kamay, pagkatapos ay nagsasalita siya ng mga totoong salita na may tamis para sa kanyang tagapakinig, at kung ang tabak ay kalawang, kung gayon ang kanyang ekspresyon ay laban sa kanya .