Pottery Sword

At sinumang makakakita na mayroon siyang isang luad na tabak, ipinapahiwatig nito na mayroong isang pakinabang mula sa mga kababaihan ng mga hari .