Sabay sa hangin

At sinumang makakakita na siya ay nakaupo sa hangin, siya ay magkakaroon ng kadakilaan at ang bagay ay mauubusan .