Ang mga patay ay nakikipagtalik sa isang bagay mula sa patay na hayop

At sinumang nag-iisip na ang patay na tao ay nakipagtalik sa isang bagay ng patay na hayop, kung gayon siya ay nasa dalawang paraan ng mabuti at isang benepisyo o isang bagay na hindi kanais-nais. Ang isang maikling pagbanggit ng pakikipagtalik sa mga patay ay ipinakita sa kabanata ng pakikipagtalik, upang ang paghihiwalay ay hindi mawalan ng kahulugan na ito .