Jaafar al-Sadiq at ang nekrophilia

Sinabi ni Jaafar al-Sadiq isang pangitain ng pakikipagtalik sa mga patay maliban kung ang pangitain ay nagsiwalat ng kabutihan at benepisyo at ang pagkuha kay Murad, at kung siya ay magbunyag, ang kanyang mga pangitain ay walang bisa at ito ang aksyon ni Satanas .