Ismail bin Al-Ash’ath at pabango

Sinabi ni Ismail bin Al-Ash’ath, ~Sinumang nakakita na siya ay matapat at pabango, o ang kanyang kasama upang sila ay magkasama sa isang lugar, ipinapahiwatig nito ang mabuting papuri ng mga tao para sa kanya at sa kanyang katanyagan sa gitna nila para sa mabuti at mabuting papuri. Sinabing ang pangitain ng pabangong babae ay binibigyang kahulugan sa limang aspeto ng mataas na bilang ng mga tao sa mundo o isang babaeng may magandang papuri, kabutihan, biyaya, kasiyahan at pabango bilang isang kabuuan ng anumang Ang uri ng pera na ibinibigay nito sa sinumang tinipon ito, nakita ito, o nai-save ito .