Si Cloud ay nasa kanyang mga kamay at hindi niya ito maaaring kolektahin

At sinumang makakakita na siya ay nasa kanyang mga kamay ngunit hindi maipon siya ay ipinapahiwatig na siya ay makakasama ng pantas at walang mangyayari sa kanya mula sa kanilang karunungan .