Hinampas niya ang isang neuter na baka

At kung sino man ang makakakita na sinaktan niya ang kasudlay o balat ng baka, kung gayon ito ay pinsala sa pera mula sa isang kagalang-galang na tao .