Nakikipag-usap o nakikipag-mix siya sa mga alipin

At kung sino man ang makakakita na nakikipag-usap siya sa mga alipin o nakikihalo sa kanila, pagkatapos ay pinapataas niya ang kanyang pera .