Roya ang Chef

Sinabi ng mga maagang nag-aampon na ang pangitain ng lutuin sa bahay ay nagpapahiwatig ng kasiyahan at kasal ng mayaman at mahirap, maliban sa pasyente, dahil ipinapahiwatig nito ang kalubhaan ng kanyang sakit .