Ang magsasaka

At ang magsasaka ay binibigyang kahulugan sa mga paraan, at sinumang makakakita na siya ay naging magsasaka habang siya ay nagsasaka, pagkatapos ay nagsusumikap siya sa paglilinang at pagtatanong, at sinabi na ang magsasaka ay binibigyang kahulugan sa utang at katuwiran, at naghahanap siya ng kabuhayan mula sa isang solusyon .