Puno ng Elmarg

Tungkol sa mapait na puno, ito ay isang tao na may mabuting papuri, kung saan nakikipagkita ang mga kabayo at nagdadalamhati, at marahil ay ipinahiwatig niya ang isang tao na ang mga gawain ay itinago, at marahil siya ay isang mapagbigay at nabago na tao, at ang ilang mga makata ay kumakanta na naglalarawan sa isang tao :