Ang hari ng puno ng mansanas

At sinumang makakakita na siya ay hari ng isang puno ng mansanas, tatanggapin niya kung ano ang kanilang nakasama, at marahil ang pangitain ng puno ng mansanas ay nagpapahiwatig ng lakas ng kanyang lakas .