Nakita niya na siya ay binihag at siya ay naligtas

At sinabi ni Al-Salmi, ~Sinumang nakakita na siya ay isang bilanggo at tinanggal ito, nakatakas siya mula sa pag-aalala at pagkabalisa .~